358316
Przebadanych serc
Eksperci kampanii "Ciśnienie na życie. Pierwsza pomoc w zawale"

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

 

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiolog. Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM od 2006 roku, obecnie w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Ceniony wykładowca akademicki. Prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a także Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. Członek Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka i Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności.

 

Miłośnik sportu. Członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i konsultant kardiologiczny Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (od ponad 20 lat opiekun kardiologiczny wielu polskich sportowców klasy mistrzowskiej i olimpijskiej). Przewodniczący Komisji ds. wyłączeń terapeutycznych PKOl. Redaktor Kardiologii Sportowej (PZWL) oraz autor licznych publikacji medycznych.

 

Odznaczony medalami za zasługi dla polskiego sportu i medalem na 90-lecie PKOl.

 

dr hab. n. med. Marcin Grabowski

 

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii. Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Samodzielny operator w trakcie zabiegów elektroterapii serca posiadający najważniejsze polskie i europejskie certyfikaty zabiegowe. W swojej codziennej pracy kontroluje pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii z zastosowaniem telemedycyny.

 

Inicjator i kontynuator projektów i przedsięwzięć telemedycznych w kardiologii, współautor dokumentu „Deklaracja Bałtycka” — telemedycyna i mHealth jako wsparcie procesów klinicznych w kardiologii.

 

Członek i sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prezes Klubu 30 PTK w kadencji 2011-2013. Współautor monografii i rozdziałów w podręcznikach, prac oryginalnych publikowanych w recenzowanych czasopismach.

 

Wyróżniony w konkursie „Super Talenty” w medycynie, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów RP.

 

Marcin Gizicki – ratownik medyczny

 

Ratownik medyczny z wieloletnim stażem pracy w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ukończył również studia pedagogiczne na UWM w Olsztynie z tytułem magistra. Z udzielaniem pomocy związany od czasów działalności harcerskiej. Szlify zawodowe zdobywał na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym RSS im. Biegańskiego w Grudziądzu.

 

Obecnie, już od ponad dwóch lat, realizuje zadanie kierownika zespołu podstawowego WSPR w Bydgoszczy. Prowadzi dwie firmy zajmujące się zabezpieczeniami medycznymi, m.in. wielotysięcznych imprez masowych, a także realizacją profesjonalnych szkoleń na każdym poziomie zaawansowania, od laika po kadry medyczne. Prywatnie miłośnik kotów, żeglarstwa i motoryzacji.

Pierwsza pomoc w zawale

W przypadku podejrzenia zawału serca lub jego pierwszych objawów należy natychmiast wezwać pogotowie pod numerem 999 lub 112 i, jeśli dyspozytor zaleci, przyjąć jednorazowo 300 mg kwasu acetylosalicylowego. Pierwsza pomoc w zawale serca to przede wszystkim wyścig z czasem.

Czytaj więcej

Zawał serca

Zawał to nieodwracalne uszkodzenie fragmentu mięśnia sercowego. Zazwyczaj wynika ono z niedokrwienia, w konsekwencji nagłego zamknięcia tętnicy. Tylko szybka i właściwa reakcja pozwolą zminimalizować konsekwencje zawału.

Czytaj więcej