358316
Przebadanych serc
Aktualności

Cykl bezpłatnych badań profilaktycznych w całej Polsce – rusza kolejna edycja kampanii „Ciśnienie na Życie”

„Ciśnienie na Życie” na Zabrzańskim Tygodniu Zdrowego Serca
Ponad 320 000 bezpłatnych pomiarów ciśnienia krwi – to wynik dwóch lat kampanii „Ciśnienie na życie”.

Już 18 maja ruszy III edycja programu, którego głównym celem jest edukacja Polaków na temat profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zachęcenie ich do regularnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi. W ramach działań przewidzianych na ten rok, mieszkańcy 50 polskich miast zostaną objęci bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi. Tym razem poza pomiarem ciśnienia tętniczego krwi oraz określeniem wieku serca, pacjenci będą mieli okazję sprawdzić poziom cholesterolu we krwi.

 

W trakcie dwóch poprzednich edycji kampanii, mobilne centrum badań „Ciśnienie na Życie” dotarło do 100 polskich miast, a jego zespół przeprowadził blisko 330 tys. pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i 130 tys. badań wieku serca. Na bazie zgromadzonych wyników powstaje raport „Wiek serca Polaków”. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, wiek serca wielu Polaków jest znacznie wyższy niż ich wiek metrykalny. Mimo że dysproporcja między wiekiem serca a metryką osób badanych wiąże się ze zmiennymi takimi jak płeć, waga czy występowanie chorób przewlekłych np. cukrzycy, na podstawie raportu można już przyjąć, że wiek serca badanego Polaka jest wyższy średnio o 6 lat. Zgodnie z wirtualnym badaniem Heart Age Calculator Polska znajduje się w niechlubnej czołówce krajów, z największą liczbą osób, których wiek serca jest wyższy od metrykalnego.

 

Schorzenia serca i naczyń krwionośnych to wciąż główna przyczyna zgonów w nowoczesnym społeczeństwie. Na nadciśnienie tętnicze choruje w naszym kraju 10,5 mln osób. Wśród nich 3,1 mln nie wie, że ma nadciśnienie, a jedynie 2,7 mln jest skutecznie leczonych[1]. Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego każdego dnia umiera w naszym kraju prawie 500 osób. Eksperci i organizatorzy kampanii „Ciśnienie na Życie” twierdzą zgodnie, że drogą do zmiany tej niepokojącej tendencji jest uświadomienie Polakom, jakie ryzyko niesie za sobą brak profilaktyki w zakresie chorób serca i zachęcenie do regularnej kontroli stanu zdrowia, m.in. poprzez pomiary ciśnienia krwi.

 

„Postawmy sprawę jasno i dokonajmy jednoznacznych wyborów. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że znacznie łatwiej, skuteczniej i bezpieczniej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, zwłaszcza, jeżeli się rozwinie i może uczynić nas inwalidami skazanymi na pomoc osób drugich. Uczciwość lekarza i umiłowanie zawodu, każe mi o tym Państwu uprzejmie przypominać i przed niefrasobliwością przestrzegać i chronić, bowiem tętniak aorty, udar mózgu, czy zawał serca wskutek nieleczonego nadciśnienia tętniczego stawia nas i naszych bliskich przed bardzo wysoką życiową ścianą. Zapamiętaj, że „Ciśnienie na Życie” jest podarunkiem od nas dla Ciebie” – komentuje prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny kampanii „Ciśnienie na Życie”.

 

Systematyczne badania profilaktyczne oraz zdrowy, aktywny tryb życia, to najskuteczniejsze formy walki ze schorzeniami układu krążenia. Chcąc upowszechnić i utrwalić ten trend wśród populacji, kampania „Ciśnienie na Życie” ponownie rusza w trasę po kraju. W nadchodzących miesiącach mobilne centrum badań „Ciśnienie na Życie” odwiedzi 50 miast w całej Polsce. Mieszkańcy miast, w których pojawi się specjalistyczny bus kampanii, będą mogli nie tylko zmierzyć ciśnienie krwi, ale także oznaczyć poziom cholesterolu. Dodatkowo z pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji „Wiek Serca” i dzięki szczegółowemu wywiadowi, personel medyczny określi, ile lat ma serce badanej osoby. Przeprowadzone analizy pozwolą sprawdzić, czy u badanych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Aby pacjenci mogli lepiej zrozumieć wyniki przeprowadzonych badań, specjaliści medyczni obecni w Centrach Obniżania Wieku Serca udzielą porad i odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu chorób układu sercowego.

 

Istotnym czynnikiem warunkującym skuteczną prewencję i dobrą kontrolę nadciśnienia tętniczego w populacji pozostaje wiedza na temat zagrożeń związanych z chorobą, a podstawowym elementem jest znajomość własnego ciśnienia tętniczego. Wczesne rozpoznanie podwyższonej wartości ciśnienia tętniczego umożliwia modyfikację stylu życia, która może opóźnić lub zapobiec wystąpieniu nadciśnienia oraz pozwolić na opóźnienie lub nawet uniknięcie farmakoterapii” – mówi prof. Tomasz Zdrojewski z katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Rady Ekspertów kampanii „Ciśnienie na Życie”.

 


 

[1] Zdrojewski T.: Rozpowszechnienie i kontrola nadciśnienia tętniczego w Polsce – porównanie z wybranymi krajami w Europie i na świecie; W: Więcek A., Januszewicz A., Szczepańska-Sadowska E., Prejbisz  A., red.: Hipertensjologia: patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego; Medycyna Praktyczna; 2011; ISBN: 978-83-7430-303-3

Powrót do listy

Pierwsza pomoc w zawale

W przypadku podejrzenia zawału serca lub jego pierwszych objawów należy natychmiast wezwać pogotowie pod numerem 999 lub 112 i, jeśli dyspozytor zaleci, przyjąć jednorazowo 300 mg kwasu acetylosalicylowego. Pierwsza pomoc w zawale serca to przede wszystkim wyścig z czasem.

Czytaj więcej

Zawał serca

Zawał to nieodwracalne uszkodzenie fragmentu mięśnia sercowego. Zazwyczaj wynika ono z niedokrwienia, w konsekwencji nagłego zamknięcia tętnicy. Tylko szybka i właściwa reakcja pozwolą zminimalizować konsekwencje zawału.

Czytaj więcej