Twoja mama kocha
Cię całym sercem?
Upewnij się,
że jest ono w dobrej kondycji.

3 5 8 3 1 6
Przebadanych serc
Wiek serca

Innowacyjne badanie

Kampania „Ciśnienie na życie” zbada wiek serca Polaków za pomocą innowacyjnej aplikacji, stworzonej przez ekspertów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Grupa Polpharma w ramach kampanii „Ciśnienie na życie” wprowadziła nowe badanie – pierwsze na taką skalę w Europie badanie wieku serca. Z pomocą lekarzy, pielęgniarek oraz specjalnie przygotowanej aplikacji, organizatorzy kampanii prowadzą badanie przesiewowe, dzięki któremu Polacy będą mogli sprawdzić, ile lat mają ich serca. Badanie to jest niezwykle istotne ze statystycznego punktu widzenia.


Z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają za 48% zgonów w Polsce. Niestety ponad 65% kobiet i 76% mężczyzn przyznaje, że nie wykonuje regularnie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Niecałe 10% badanych zdecydowało się regularnie mierzyć ciśnienie ze względów profilaktycznych.

Wiek serca

Jak to działa?


Za zgodą naukowców z Boston University, autorów algorytmu FHS, eksperci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, opracowali na potrzeby kampanii „Ciśnienie na życie” aplikację, która podczas badania u osób w wieku 20-74 lata, może za pomocą kilku prostych pomiarów i pytań określić tzw. wiek serca względem metrykalnego wieku pacjenta. Aplikacja powstała w oparciu o wyniki The Framingham Heart Study i publikację R. D’Agostino i wsp. Circulation1 oraz prace badawcze zespołu dra hab. T. Zdrojewskiego z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wyniki badań zostaną przedstawione w raporcie „Serce Polaka”. 


„Pielęgniarka lub lekarz po zbadaniu ciśnienia tętniczego krwi, zmierzeniu obwodu brzucha oraz przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego przebytych chorób i przyjmowanych leków, może jednym kliknięciem sprawdzić wiek serca pacjenta” – komentuje dr hab.
T. Zdrojewski, koordynator badania NATPOL 2011. „Obecnie aplikacja będzie narzędziem wykorzystywanym podczas badań w ramach kampanii „Ciśnienie na życie”,
ale w przyszłości może także ułatwić pracę lekarzom, a przede wszystkim pomoże pacjentom lepiej zrozumieć stan swojego zdrowia oraz wykryć czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu” – dodaje.

Wyniki pomiarów są wprowadzane do systemu, a każdy przebadany otrzymuje dodatkowo informację nt. swojego wyniku wraz z jego interpretacją oraz własną książeczkę pomiarów. Na podstawie zebranych danych można ocenić, czy serce badanego jest szczególnie narażone na wystąpienie schorzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawał
czy udar.


Co wpływa na wiek naszego serca?


Serce dorosłego Polaka i Polki jest średnio o 8 lat starsze niż oni sami – takie wnioski wynikają z ostatniego, innowacyjnego badania NATPOL 2011, analizującego zdrowie Polaków. Na wiek serca wpływają różne czynniki, których często pacjenci nie biorą pod uwagę – tryb życia, stres, dieta, występowanie w przeszłości zdarzeń kardiologicznych
(u pacjenta lub w rodzinie pacjenta). Może to prowadzić do nadciśnienia tętniczego, otyłości, podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi, a w konsekwencji spowodować udar mózgu lub zawał serca. Dlatego w ramach kampanii „Ciśnienie na życie”, pielęgniarki na stoiskach w całej Polsce za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji prowadzą szczegółowy wywiad, który pozwala określić wiek serca danej osoby i wykryć potencjalne czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgu.

Wiek serca

Serca starsze niż pacjent – i co dalej?


Aplikacja „wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego. Dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby, będzie skutecznie leczył tzw. czynniki ryzyka zawałów serca i udarów mózgu, takie jak nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, otyłość lub cukrzyca, palenie, brak aktywności fizycznej i stres.


Rady jak najskuteczniej poradzić sobie z ww. czynnikami ryzyka każdy pacjent może uzyskać u swojego lekarza rodzinnego.

„Istotnym jest, aby pacjenci przede wszystkim z grup ryzyka zrozumieli konieczność wprowadzenia zmian profilaktycznych w swoim życiu. Pokazanie wieku serca pacjentów pozwoli w prosty sposób uświadomić wszystkim przebadanym, że nawet jeżeli nie wystąpił u nich incydent kardiologiczny, to w każdej chwili może do niego dojść. Zależy nam także na zaktualizowaniu naszej wiedzy na temat zdrowia układu sercowo-naczyniowego Polaków” – komentuje prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny kampanii „Ciśnienie na życie”.

O nadciśnieniu tętniczym

O nadciśnieniu tętniczym

Regularna kontrola ciśnienia tętniczego stwarza możliwość wczesnego wykrycia i podjęcia odpowiedniego leczenia nadciśnienia tętniczego. Niewykryte bądź nieleczone nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, udar mózgu, a także chorób nerek...

Czytaj więcej
Acard

Acard

Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi. Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Czytaj więcej